Härzli willkommä uf ünscher Homepage

Es freut ünsch, dass du ämal uf ünschärä Homepage verbi luägischt, und hoffend, dass du ni z`letscht Mal da bischt...


 Ünschä negscht öffentlich Uftritt:


26. Oktober, PrivatanlassDas ischt ünschi CD "Made im Prättigau".
Hescht Interessä?? De gib ünsch doch dini Kontaktdatä an: 


CD Bestellung

CD Hörproben                         

Preis pro CD: 25.-
Per Post: 30.-