Härzli willkommä uf ünscher Homepage

Es freut ünsch, dass du ämal uf ünschärä Homepage verbi luägischt, und hoffend, dass du ni z`letscht Mal da bischt...


 Ünschä negscht öffentlich Uftritt:


Ab sofort ischt ünschi brandnü CD "Made im Prättigau" bin ünsch erheltli!
Hescht Interessä?? De gib ünsch doch dini Kontaktdatä an: CD Bestellung

CD Hörproben


                         

Preis pro CD: 25.-
Per Post: 30.-